El Programa Respecte-m es tracta d’un programa Responsabilitat Social Corporativa emprés per Grup Nostresport amb l’objectiu de fomentar el joc net, la prevenció de la violència i el desterrament d’actituds antiesportives a les competicions d’aficionats gestionades en el marc de NOSTRESPORT LEAGUES.

Objectius:

L’objectiu és desterrar de les nostres competicions comportaments i actituds contràries als valors de l’esport que enfosquisquen l’activitat lúdica esportiva que les nostres competicions volen ser. Uns dels principals objectius són que es desenvolupe un entorn esportiu obert a qualsevol participant, que es promoga la pràctica esportiva i el seu component lúdic i social durant la competició.

Per tant, l’objectiu d’aquest programa d’aquest programa és difondre els valors de respecte, companyonia i esportivitat a l’àmbit de l’esport d’aficionats a les nostres competicions. Aquests valors són els que des de Grupo Nostresport entenem que haurien d’anar sempre associats a la competició i a la pràctica esportiva i més un entorn no professional i que amb aquest programa ens comprometem a promoure a les nostres competicions. El respecte pels rivals, els companys, l’equip arbitral, l’organització i per u mateix. Entenem que l’esport d’aficionats es com una competició no oficial que té com a objectiu el gaudi amb l’esport, la difusió dels hàbits saludables i garantir una estona d’oci i competició esportiva a tots els participants.

 L’objectiu últim és posicionar les nostres competicions esportives de NOSTRESPORT LEAGUES com un entorn esportiu lliure d’actituds irrespectuoses i antiesportives.

Contingut:

  • Xarrada obligatòria amb els capitans i voluntaris amb la resta de components dels equips sobre el programa i la seua implantació. Al començament i al final de la competició. Amb els següents objectius:

- Presentació del programa i els seus objectius en la competició. Tots els participants en una competició de NOSTRESPORT LEAGUES estan baix el programa, pel qual poden arribar a ser expulsats de la competició per comportaments i actituds contràries al mateix.

- Bústia de suggeriments oberta mitjançant el correu electrònic info@nostresportleagues.com per a millores en el desenvolupament, implementació i gestió del programa.

- Seguiment anual i elaboració d’un breu informe anual del programa per part dels gestors de NOSTRESPORT LEAGUES

- Generació de propostes i millores pràctiques per a la següent temporada, implementant un procés de millora contínua.

  • Desenvolupament d’una"Ranking Fair Play NSLeagues”: Aquesta classificació es construirà en funció de les targetes que un equip rep al llarg de la temporada, restant 1 punt per targetes grogues, 2 punts per targetes blaves (en cas que en la seua competició existiren) i 3 punts per targetes roges.

Així mateix, per la millor d’aquesta classificació, l’organització obri un procés de reflexió amb els participants per la possible inclusió d’altres variables quantificables que ajuden a millorar l’elaboració de la classificació. En cas de produir-se qualsevol modificació en el sistema de valoració de la classificació Fair Play, es produirà sempre abans de l’inici de la competició i es podrà consultar a la pàgina web i en aquest espai.

  • Premi «Fair Play»: sincorporarà als premis de la competició aquest premi, que s’atorgarà al guanyador de laclassificació Fair Play
  • Centre de documentació virtual: des del llançament d’aquest programa es produirà un informe anual sobre l’evolució i implantació, a més del desenvolupament de guies sobre les bones pràctiques per a la lluita contra actituds antiesportives, violentes, racistes, sexistes o qualsevol altre comportament allunyat dels valors esportius en l’àmbit de l’esport d’aficionats.
caValencià